niedziela, 13 kwietnia 2014

Rozsączanie wody deszczowej

Deszczówka to oczywiście cenny towar, gdy wody nam brakuje, ale gdy jest jej za dużo, rodzi dodatkowe problemy. Zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych, gdzie powierzchni biologicznie czynnej (czyli niezabetonowanego trawnika) jest niewiele. To powoduje konieczność budowania kanalizacji burzowej, obniża poziom wód gruntowych, a pojawiają się także pomysły opodatkowania deszczówki.