piątek, 21 lutego 2014

Gdzie magazynować deszczówkę?

Gospodarstwa rolne, ale i mieszkańcy miast i miasteczek niekiedy korzystają z wody deszczowej. Zdecydowanie za rzadko, jeśli by mnie ktoś spytał, ale to inna historia.

Nadaje się ona zarówno do zmywania, prania, jak i podlewania roślinnych upraw. Woda zdatna do picia wykorzystywana w dużych ilościach generuje bowiem bardzo wysokie koszty. Zwłaszcza tam, gdzie wody zwyczajnie jest za mało w stosunku do potrzeb (np. na zachodnim wybrzeżu USA) gromadzenie wody deszczowej i uzdatnianie jej do celów mieszkalnych jest często wykorzystywanym przez ludzi sposobem na zmniejszenie rachunków za wodę.