niedziela, 13 kwietnia 2014

Rozsączanie wody deszczowej

Deszczówka to oczywiście cenny towar, gdy wody nam brakuje, ale gdy jest jej za dużo, rodzi dodatkowe problemy. Zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych, gdzie powierzchni biologicznie czynnej (czyli niezabetonowanego trawnika) jest niewiele. To powoduje konieczność budowania kanalizacji burzowej, obniża poziom wód gruntowych, a pojawiają się także pomysły opodatkowania deszczówki.

piątek, 21 lutego 2014

Gdzie magazynować deszczówkę?

Gospodarstwa rolne, ale i mieszkańcy miast i miasteczek niekiedy korzystają z wody deszczowej. Zdecydowanie za rzadko, jeśli by mnie ktoś spytał, ale to inna historia.

Nadaje się ona zarówno do zmywania, prania, jak i podlewania roślinnych upraw. Woda zdatna do picia wykorzystywana w dużych ilościach generuje bowiem bardzo wysokie koszty. Zwłaszcza tam, gdzie wody zwyczajnie jest za mało w stosunku do potrzeb (np. na zachodnim wybrzeżu USA) gromadzenie wody deszczowej i uzdatnianie jej do celów mieszkalnych jest często wykorzystywanym przez ludzi sposobem na zmniejszenie rachunków za wodę.